Nieuws

Vierde kwartaal 2017
Jobinzicht zoekt volop extra bijzondere collega's.
Meer communicatie volgt.


1 januari 2016
Wij zijn verhuisd naar het Accentis business center te Lier zodat we onze goede voornemens voor 2016 kracht kunnen bijzetten: het opdrijven van het aantal interne projecten en het opereren vanuit 1 professionele omgeving.


Vindt u de zoektocht naar een job zo gewoon?

Voor de meesten onder ons gaat deze vlieger op: men solliciteert, vindt uiteindelijk een passende werkplek en ontplooit zich verder.
Dit is helaas niet aan ons allen gegeven. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen hun capaciteiten en competenties vaak niet tenvolle benutten omwille van allerhande factoren gelinkt aan een nochtans normale werkomgeving.

Jobinzicht wil net die andere werkomgeving betekenen en profileert zich aldus als die werkgever die gelooft in de competenties van deze mensen en wil aantonen dat mits een aantal aanpassingen, deze mensen tenvolle tot hun recht kunnen komen in een rendabel bedrijf.

Bij Jobinzicht willen we zicht geven op werk, maar vooral inzicht in werk!

Inschrijven nieuwsbrief

Annemie Mertens

Annemie Mertens

Annemie Mertens is educatief medewerkster bij Autisme Centraal en heeft meer dan 10 jaar ervaring met leerlingen met autisme in het buitengewoon basisonderwijs. Sinds een aantal jaren coördineert ze in MPI De Mast zowel de autismewerking binnen de school als de GON-begeleiding van de leerlingen met autisme die in het gewoon onderwijs school lopen.

Tom Van Hoof

Tom Van Hoof

Tom Van Hoof is de ondernemende kracht van dienst. Begonnen als analist programmeur in de ICT sector geraakte hij evenwel snel in de ban van alles wat met printing solutions te maken had wat finaal uitmondde in een lokale marktspeler.

Stille krachten

an image

Geen huis dat blijft staan zonder een goede fundering. Voor de buitenwereld vaak onbekend en onbemind, maar voor het ganse jobinzicht team van onschatbare waarde!